Skip to content
Home » JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

OPĆI PODACI O ZAKUPODAVCU

Tvrtka: Tvornica ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d.

Sjedište: Dubrovnik, Svetoga Križa 3

OIB: 35911849065

Broj telefona: 020 313 820

Internet adresa: www.tup.hr

Adresa elektroničke pošte: info@tup.hr

Kontakt osoba: Nikolina Farčić, član Uprave

Podatke o predmetu javnog natječaja možete preuzeti na niže navedenoj poveznici: